Σύνταξη: tourismtoday.gr

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) αναγνωρίζει την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την εξαγορά του 41% των μετοχών της ITA Airways από τη Lufthansa.

Οπως σημειώνει “η απόφαση είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για το μέλλον της ITA Airways, αλλά και για τη σταθερότητα των θέσεων εργασίας και την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα του αεροπορικού τομέα της ΕΕ”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μακράς διαδικασίας, τα ιταλικά και γερμανικά μέλη της ETF είχαν συνεχή διάλογο και συνεργασία.

Κοινός στόχος ήταν η βελτίωση των όρων και των συνθηκών των εργαζομένων, αποδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η διεθνής συνδικαλιστική συνεργασία σε έναν τομέα που δεν γνωρίζει σύνορα.

Μαζί με τα μέλη στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες, το ETF έχει παράσχει στοιχεία για το γεγονός ότι η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του σταθερού μέλλοντος της αεροπορικής εταιρείας και τη διασφάλιση της εργασιακής σταθερότητας.

«Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου ανταγωνισμού από αερομεταφορείς εκτός ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στη λήψη αποφάσεων που ενισχύουν τις αεροπορικές της εταιρείες και ολόκληρο τον αεροπορικό της τομέα, δήώσε η Sabine Trier, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ETF.

Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση των κοινωνικών επιδόσεων του κλάδου, καθώς η καθοδική πίεση στις συνθήκες εργασίας ήταν σημαντική τις τελευταίες δεκαετίες.

Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις στον τομέα των μεταφορών -ιδίως αυτών που εκτίθενται άμεσα στον διεθνή ανταγωνισμό– θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με μια στρατηγική προσέγγιση και με βάση  την παγκόσμια κατάσταση.
Η λήψη αποφάσεων αποκλειστικά σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ θα άφηνε τον κλάδο σε δύσκολη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από αυτή την άποψη, η ανάπτυξη μιας βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων εντός και εκτός της είναι προφανής.
Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τις αερομεταφορές, έναν ουσιαστικό τομέα για τη διασφάλιση της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας εντός της ΕΕ και με άλλες περιοχές του κόσμου».