Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διενήργησε έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συγκέντρωσε στοιχεία για 1.159.332 συμβόλαια, από τα οποία προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας ανέρχεται σε 18,2%.

Σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα της ΕΑΕΕ, η οποία κατέγραψε τα ασφαλιστικά συμβόλαια σε ισχύ την 30η Σεπτεμβρίου, παρατηρείται αύξηση της τάξης του 6,7% των ασφαλιστικών συμβολαίων κατοικίας.

Σύμφωνα με την έρευνα για το τρίμηνο 31/12/2023 – 30/09/2023 προκύπτουν τα εξής ευρήματα

  • Πλήθος συμβολαίων κατοικίας 1.159.332 (+6,7%, από 1.086.037)
  • Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης χώρας στο 18,2% (από 17%)
  • Από τις ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου: 995.936 (+1,3%, από 983.361)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό 522.222 (52,4% του συνόλου)
  • Ασφαλισμένες για σεισμό μόνο 286.553 (28,8% του συνόλου)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα μόνο 140.744 (14,1% του συνόλου)
  • Με ενδιαφέρον 619.140 (62,2% του συνόλου)
  • Εντοπιζόμενες στην Αττική 453.578 (45,5% του συνόλου)